אוטובלו יומי

famous indigenous market in Otavalo, Ecuador, Frequency: Saturday